Na tej spletni strani so objavljeni urniki za študijske programe. Navodila za uporabo si lahko ogledate s klikom na Pomoč.

SPREMEMBE URNIKA bodo možne do 20.10.2023, zato prosimo, da vsakič preverite urnik pred prihodom na fakulteto.  Po 20.10.2023 in med študijskim letom so spremembe urnika objavljene med obvestili v ŠISu oziroma v e-učilnici za predmet. Obvestilo na spletni strani objavi referat, v e-učilnici pa nosilec/asistent.

Študijski koledar 2023/2024 je objavljen tukaj

TThis website publishes the timetables for the study programmes. You can view the instructions for use by clicking on Help.

SCHEDULE CHANGES will be possible until 20th October 2023, so please check the timetable before coming to the Faculty each time.  After 20th October2023 and during the academic year, changes to the timetable will be announced in the course announcements in the SIS or in the e-classroom for the course. The announcement will be made by the Registrar's Office on the website and by the instructor/assistant in the e-classroom.

The 2023/2024 study calendar is published here