Začetek študijskega leta je v petek, 1. 10. 2021, ko so na urniku uvodni dnevi. Ti bodo za študente 1. letnikov dodiplomskih programov Turizem (UNI) in Management turističnih podjetij (VS), ki se izvajata redno v Portorožu, potekali do vključno 3. 10. 2021.Na uvodnih dnevih se bo preverjala udeležba. Več o tem na TUKAJ

Za Erasmus študente in vse študente iz tujine so organizirani Orientacijski dnevi v okviru UP. Več o tem TUKAJ

URNIKI 2021/22 SE BODO SPREMINJALI PREDVIDOMA DO 15.10.2021. PROSIMO, DA REDNO SPREMLJATE TAKO URNIK, KOT OBVESTILA NA ŠIS-u.

The start of the academic year is Friday, October 1, 2021, with the scheduled Orientation days. The latter will be held for students of the 1st year of the undergraduate programs Tourism (UNI) and Tourism Enterprises Management (VS), which are carried out full-time in Portorož, until and including 3 October 2021. At the Orientation days attendance shall be checked. Learn more: HERE (in Slovenian).

UP is organising Orientation Days For Erasmus students and all Foreign students. Learn more: HERE.

THE 2021/22 SCHEDULE WILL BE CHANGING UNTIL 15. 10. 2021. PLEASE FOLLOW THE SCHEDULE AND ŠIS NOTICES REGULARLY.