Na tej spletni strani so objavljeni urniki za študijske programe. Navodila za uporabo si lahko ogledate s klikom na Pomoč.

Možne so le spremembe iz utemeljenih razlogov. Spremembe med študijskim letom uredimo v urniku ter jih  objavimo med obvestili v ŠISu oziroma v e-učilnici za predmet. Obvestilo v ŠISu objavi referat, v e-učilnici predmeta pa nosilec/asistent.

Študijski koledar 2023/2024 je objavljen tukaj

TThis website publishes the timetables for the study programmes. You can view the instructions for use by clicking on Help.

Changes can only be made for justified reasons. Changes during the academic year are arranged in the timetable and published in the announcements in the SIS or in the course e-classroom. The announcement in ŠIS is made by students affairs office and by the lecturer/assistant in the course e-classroom.

The 2023/2024 study calendar is published here