Začetek študijskega leta je v petek, 1. 10. 2021 dopoldan, ko so na urniku uvodni dnevi za študente 1., 2. In 3. letnikov dodiplomskih programov Turizem (UNI) in Management turističnih podjetij (VS), ki se izvajata redno v Portorožu. V soboto in nedeljo, 2. In 3. 10. 2021 bo organizirano športno druženje na ravni UP.
Na uvodnih dnevih se bo preverjala udeležba.

The start of the academic year is Friday, October 1, 2021, with the scheduled Orientation days. The latter will be held for students of the 1st, 2nd and 3th years of the undergraduate programs Tourism (UNI) and Tourism Enterprises Management (VS), which are carried out full-time in Portorož, until and including 3 October 2021. On Saturday and Sunday, October 2nd and 3th sports gathering will be organized at the UP level.
At the Orientation days attendance shall be checked.